fbpx
Innovex Fitness - De leverancier van professionele fitnessapparatuur

Wat is de beste strategie voor fitnessondernemers tijdens en na de coronacrisis?

WAT IS DE BESTE STRATEGIE VOOR FITNESSONDERNEMERS TIJDENS EN NA DE CORONACRISIS?

Eén ding is duidelijk. Door de coronacrisis kunnen alle strategieplannen de prullenbak in. We gaan over naar het ‘nieuwe normaal’. Met een (te verwachten) economische recessie en een onbekende 1,5 meter-samenleving. Uit de data blijkt dat fitnessclubs ongeveer 20% van hun ledenaantal kwijt zijn en dat het grootste percentage ‘leavers’ bestaat uit de 50+ doelgroep. Wat nu?
Wat moet je doen om overeind te blijven? Welke strategie kies je als fitnessclub?

WAT KUNNEN WE LEREN VAN EERDERE RECESSIES?

Meteen fors bezuinigen en wachten tot de storm overwaait?
Of als het enigszins kan gericht investeren in nieuwe ontwikkelingen en marktkansen die zich ook in crisistijd aandienen?
De Harvard Business School-professoren Gulati en Nohria zochten het in 2009 uit, net na het uitbreken van de financiële crisis.
Ze schreven daarover in 2010 het artikel ‘Roaring Out of Recession’ in het toonaangevende Harvard Business Review.

Healthclub Heijenoord

DE HARDE CIJFERS…

Meteen even de harde cijfers: 17% van de bedrijven overleefde een recessie niet. Ze gingen failliet, werden overgenomen, of verdwenen van de beurs.
De meeste overlevers herstelden langzaam. 80 procent van de bedrijven die een recessie overleefde zat drie jaar na de recessie nog niet op de oude groeicijfers qua omzet en winst. Sterker nog: 40 procent van de overlevers was drie jaar na de recessie nog niet op het oude absolute niveau van omzet en winst.
Slechts een klein aantal bedrijven, ongeveer 9% in het onderzoek, bloeide na een vertraging weer op, deed het beter op de belangrijkste financiële parameters dan voorheen en presteerde beter dan de concurrentie in hun branche, met ten minste 10% in termen van omzet- en winstgroei.
Wat deden deze succesvolle overlevers anders dan al die anderen?

VIER TYPEN BEDRIJVEN

De onderzoekers zagen dat de onderzochte bedrijven op verschillende manieren de recessie te lijf gingen.
Ze zagen qua strategie en managementbenadering dus vier type bedrijven.

1. Preventiegerichte bedrijven,
die voornamelijk ‘verdedigende’ bewegingen maken en zich meer dan hun concurrenten zorgen maken over omzet verlies en zich dus vooral richten op het vermijden van risico’s.

2. Promotiegerichte bedrijven,
die meer investeren in ‘aanvallende’ bewegingen, met als doel het behalen van voordeel op hun branchegenoten.

3. Pragmatische bedrijven,
die ‘verdedigende’ en ‘aanvallende’ bewegingen combineren.

4. Vooruitstrevende bedrijven,
die de optimale combinatie van verdediging en aanval inzetten.

Physique Terborg

ALLEEN BEZUINIGEN WERKT CONTRA PRODUCTIEF

De ondernemingen die het sterkst uit een recessie kwamen, waren niet de bedrijven die tijdens de recessiejaren het snelst en het diepst in de kosten sneden.
Sterker nog, dit soort ‘preventiegerichte bedrijven’ heeft statistisch gezien relatief de kleinste kans om in tijden nadat de recessie is afgelopen beter te presteren dan hun concurrenten.

DE OPTIMALE COMBINATIE WERKT HET BESTE

De bedrijven die na een recessie het beste presteren zijn echter de ‘vooruitstrevende bedrijven’. Hun groei in omzet en winst na de recessie is het beste onder de vier type bedrijven in het onderzoek.
De defensieve keuzes die deze bedrijven maken zijn selectief.
Ze besparen vooral op kosten door de kosten structuur te verbeteren en niet door het aantal werknemers te verminderen ten opzichte van collega’s.
Hun aanvallende acties zijn echter veelomvattend. Ze ontwikkelen nieuwe zakelijke kansen door veel grotere investeringen te doen dan hun concurrenten in technologische ontwikkelingen en marketing. Daarnaast investeren ze in activa zoals nieuwe locaties en machines, waarbij ze profiteren van de door de crisis sterk gekelderde prijzen.

BALANCEREN TUSSEN BEZUINIGEN EN INVESTEREN

Kortom, de beste strategie tijdens een grote crisis en recessie lijkt in algemene zin te bestaan uit:

1. Het op verstandige manier reduceren van de kosten om zo een zeer efficiente (lean en mean) bedrijfsvoering te creëren.

2. Het hierdoor beschikbaar gekomen budget gericht (her)investeren in marketing, technologie en nieuwe producten, kortom meer doen dan de concurrentie.

en

3. Het versterken van de wendbaarheid van de organisatie.

Volgens de onderzoekers Gulati en Nohria is dit de succesformule om als winnaar uit de recessie te komen.

Rest alleen nog de vraag: hoe implementeer je bovenstaande dan in jouw club/organisatie(s)?

Wij hebben de oplossing!

Geïnteresseerd? Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met je op!

karteria paal